ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

105

8 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 6

เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 6

100

8 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4

เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4

99

7 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2

122

4 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2

102

4 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2

107

3 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

104

2 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อติดมาตราน้ำ หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อติดมาตราน้ำ หมู่ที่ 2

105

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลในงาน น.ส.จิดา ขติยะสุนทร ณ วัดห้วยลึก

นายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลในงาน น.ส.จิดา ขติยะสุนทร ณ วัดห้วยลึก

106

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน

ประชุมระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน

103

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 5

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 5

116

30 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนสันนิบาตมอบชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตัวแทนสันนิบาตมอบชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

109

29 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

117

29 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ฝ่ายบริหาร เจ้าพนักงานเทศบาลและประชาชนร่วมกิจกรรมพระราชทางธงชาติไทย

ฝ่ายบริหาร เจ้าพนักงานเทศบาลและประชาชนร่วมกิจกรรมพระราชทางธงชาติไทย

101

28 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ฝ่ายบริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัว

ฝ่ายบริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัว

101

28 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าพนักงานเทศบาลดอนทรายลงพื้นที่เพื่อเคลียร์ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

เจ้าพนักงานเทศบาลดอนทรายลงพื้นที่เพื่อเคลียร์ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

95

27 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สท.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

สท.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

101

24 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำถุงยังชีพ

เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำถุงยังชีพ

101

23 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมประปาไล่น้ำตะกอน หมู่ที่ 3

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมประปาไล่น้ำตะกอน หมู่ที่ 3

103

21 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

100

19 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...