ภาพกิจกรรม
เจ้าพนักงานเทศบาลดอนทรายลงพื้นที่เพื่อเคลียร์ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

เจ้าพนักงานเทศบาลดอนทรายลงพื้นที่เพื่อเคลียร์ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

42

27 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สท.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

สท.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

47

24 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำถุงยังชีพ

เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำถุงยังชีพ

47

23 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมประปาไล่น้ำตะกอน หมู่ที่ 3

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมประปาไล่น้ำตะกอน หมู่ที่ 3

50

21 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

46

19 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
รองนายก ฯ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายร่วมนำพวงหลีดแสดงความไว้อาลัยให้กับคุณพ่ออุทัย ลอยจิ๊ว (อดีต สท. ดอนทราย) ณ ศาลาวัดหัวเตย

รองนายก ฯ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายร่วมนำพวงหลีดแสดงความไว้อาลัยให้กับคุณพ่ออุทัย ลอยจิ๊ว (อดีต สท. ดอนทราย) ณ ศาลาวัดหัวเตย

46

17 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้กักตัว

เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้กักตัว

39

15 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานกองช่างจัดทำแผงสำหรับกั้นห้องผู้กักตัว ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

พนักงานกองช่างจัดทำแผงสำหรับกั้นห้องผู้กักตัว ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

39

15 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สท.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

สท.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

39

15 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานกองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทราย หมู่ที่ 2

พนักงานกองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทราย หมู่ที่ 2

41

15 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

38

13 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมสถานที่ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ เพิ่มเติม

เตรียมสถานที่ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ เพิ่มเติม

44

13 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ฝ่ายบริหารประชุมเรื่องศูนย์คัดแยกกักตัว LQ

ฝ่ายบริหารประชุมเรื่องศูนย์คัดแยกกักตัว LQ

36

12 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง หมู่ที่ 1

มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง หมู่ที่ 1

33

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาลอกเหมืองน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านโคกทราย (สายโคกคลอง)

พัฒนาลอกเหมืองน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านโคกทราย (สายโคกคลอง)

37

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบเงินโดยการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูนสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพัทลุง มอบทุนช่วยเหลือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี  ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่มอบเงินโดยการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอปากพะยูนสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพัทลุง มอบทุนช่วยเหลือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 3 ราย ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย

28

8 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานกองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทราย หมู่ที่ 5

พนักงานกองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทราย หมู่ที่ 5

32

7 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมแก้ปัญหาความยากจนตำบลดอนทราย

ประชุมแก้ปัญหาความยากจนตำบลดอนทราย

32

7 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สตง.ลงตรวจงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563

สตง.ลงตรวจงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563

33

6 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมแนวทางขับเคลื่อนขจัดความยากจน

ประชุมแนวทางขับเคลื่อนขจัดความยากจน

36

26 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...