ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลดอนทราย ขอขอบคุณนายอลงกรณ์ เจี้ยงเต็ม นายธีรยุทธ เจี้ยงเต็ม หมู่1 บ้านห้วยลึก มอบผักให้แก่ผู้กักตัว จำนวน 100 กิโลกรัม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง มอบชุดดูแลสุขภาพ จำนวน 20 ชุด แก่ผู้กักตัว ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย
98
19 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย ขอขอบคุณนายอลงกรณ์ เจี้ยงเต็ม นายธีรยุทธ เจี้ยงเต็ม หมู่1 บ้านห้วยลึก มอบผักให้แก่ผู้กักตัว จำนวน 100 กิโลกรัม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง มอบชุดดูแลสุขภาพ จำนวน 20 ชุด แก่ผู้กักตัว ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย