กองช่าง
 • นางนิษากร แก้วจันทร์

  ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นายนิพัฒน์ คงขวัญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสมชาย จิตรพรหม

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นายพรหมมิน อัตตะ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสมศักดิ์ อินทร์จันทร์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายวินิจ มุสิกศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -

  คนงาน

 • -

  คนงาน

 • -

  คนงาน