เทศบาลตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลดอนทราย

48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com