ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลดอนทราย

48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com

Google Map
เดินทางไปทต.ดอนทราย