ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

640

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

634

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ

กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ

630

17 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รางวัลบริหารจัดการที่ดี

รางวัลบริหารจัดการที่ดี

624

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566

โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566

627

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566

629

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำและอาหารปลอดภัยในชุมชน

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำและอาหารปลอดภัยในชุมชน

627

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเมินโภชนาการ การเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566

โครงการประเมินโภชนาการ การเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566

631

15 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน

623

27 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาวัดห้วยลึก โดยกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กิจกรรมพัฒนาวัดห้วยลึก โดยกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

616

12 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

619

31 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์   ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

622

10 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก

618

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา

กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา

620

23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานประเพณีลากพระประจำปี

โครงการจัดงานประเพณีลากพระประจำปี

621

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายและพนักงานเทศบาล ฯ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายและพนักงานเทศบาล ฯ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 ครัวเรือน

734

8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายสท.พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จำนวน 23 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายสท.พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จำนวน 23 ครัวเรือน

721

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครัวเรือน

725

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ หน้าบ้านครูนวย ครูแป๋ว หมู่ที่ 5 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ หน้าบ้านครูนวย ครูแป๋ว หมู่ที่ 5 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

732

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่อประปรหมู่ที่ 4 แตกบริเวณทางเข้าปากพลี กองช่างพร้อม สท. ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่อประปรหมู่ที่ 4 แตกบริเวณทางเข้าปากพลี กองช่างพร้อม สท. ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

725

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...