ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายและพนักงานเทศบาล ฯ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายและพนักงานเทศบาล ฯ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 ครัวเรือน

81

8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายสท.พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จำนวน 23 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายสท.พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จำนวน 23 ครัวเรือน

81

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครัวเรือน

82

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ หน้าบ้านครูนวย ครูแป๋ว หมู่ที่ 5 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ หน้าบ้านครูนวย ครูแป๋ว หมู่ที่ 5 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

88

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่อประปรหมู่ที่ 4 แตกบริเวณทางเข้าปากพลี กองช่างพร้อม สท. ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่อประปรหมู่ที่ 4 แตกบริเวณทางเข้าปากพลี กองช่างพร้อม สท. ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

84

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม ณ ร้านรสแซ่บ หมู่ที่ 5 เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม ณ ร้านรสแซ่บ หมู่ที่ 5 เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

81

1 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

90

26 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด -19 จำนวน 3 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้กักตัวโควิด -19 จำนวน 3 ครัวเรือน

91

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

75

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

76

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่อำนวยความสะดวกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4181

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างออกพื้นที่อำนวยความสะดวกการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4181

76

25 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่าง ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย เพื่อประชาชนได้มีน้ำที่มีคุณภาพต่อการอุปโภคและบริโภค

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่าง ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย เพื่อประชาชนได้มีน้ำที่มีคุณภาพต่อการอุปโภคและบริโภค

80

21 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และกองคลังเทศบาลตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และกองคลังเทศบาลตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

78

20 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2565 ณ วัดหัวเตย หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด พัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2565 ณ วัดหัวเตย หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

80

17 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย รับมอบชุดตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน 100 ชุด

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย รับมอบชุดตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน 100 ชุด

77

17 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และสำนักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และสำนักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

78

17 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี  นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมวางพวงรีดในงานศพนางดำ  สุขพุ่ม  ณ วัดห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมวางพวงรีดในงานศพนางดำ สุขพุ่ม ณ วัดห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย

75

12 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บริเวณสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บริเวณสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

74

12 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 จำนวน 10 ครัวเรือน

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 จำนวน 10 ครัวเรือน

79

10 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี  นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานนายสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ถ่มหลุมบ่อทางขึ้นสถานีรถบ้านโคกทราย เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานนายสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ถ่มหลุมบ่อทางขึ้นสถานีรถบ้านโคกทราย เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

74

10 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...