ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2565 ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย เพื่ออนุมัติ care plan จำนวน 8 คน

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่1/2565 ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย เพื่ออนุมัติ care plan จำนวน 8 คน

58

25 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู รองนายกเทศมนตรี ฯ และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีดในงานนายศราวุธ จิตต์ภักดี ณ วัดห้วยลึก

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู รองนายกเทศมนตรี ฯ และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีดในงานนายศราวุธ จิตต์ภักดี ณ วัดห้วยลึก

37

24 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จัดสรรถุงยังชีพมาให้คนพิการทางสายตา จำนวน3 ถุง นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จัดสรรถุงยังชีพมาให้คนพิการทางสายตา จำนวน3 ถุง นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายมอบหมายให้ปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการ

38

23 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศบาลตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทรายทำการาจัดทำถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 11 ครัวเรือน

นายกเทศบาลตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทรายทำการาจัดทำถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 11 ครัวเรือน

37

22 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ และเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 11 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ และเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 11 ครัวเรือน

63

22 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมจัดทำพุ่มกฐินเพื่อร่วมสืบสารประเพณีทอดกฐิน ณ วัดห้วยลึก

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมจัดทำพุ่มกฐินเพื่อร่วมสืบสารประเพณีทอดกฐิน ณ วัดห้วยลึก

36

19 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย

38

19 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มูลนิธิศุภนิมิตอำเภอปากพะยูน มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลตำบลดอนทราย

มูลนิธิศุภนิมิตอำเภอปากพะยูน มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับเทศบาลตำบลดอนทราย

34

18 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชีเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีดในงานศพคุณพ่อพิภพ จินทรัตทัต ณ วัดควนเผยอ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชีเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีดในงานศพคุณพ่อพิภพ จินทรัตทัต ณ วัดควนเผยอ

33

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 2 คน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 2 คน

33

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี  นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

24

17 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 4 ครัว

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 4 ครัว

36

16 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทศบาลตำบลดอนทราย โดยกองช่าง ซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 แตกบริเวณข้างสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

ทศบาลตำบลดอนทราย โดยกองช่าง ซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 แตกบริเวณข้างสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

34

16 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าบ้านครูแป๋ว เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าบ้านครูแป๋ว เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร

35

15 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 18 ครัวเรือน

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 18 ครัวเรือน

35

15 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี  นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบถนนสาย4181 เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบถนนสาย4181 เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

36

15 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการบรรจุกระสอบทราย ทำแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงตำบลดอนทราย

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการบรรจุกระสอบทราย ทำแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงตำบลดอนทราย

35

11 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัว จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัว จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย

32

3 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมาย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังทุกอย่างในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลตำบลดอนทรายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมาย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังทุกอย่างในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลตำบลดอนทรายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

37

3 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

30

21 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...