ภาพกิจกรรม
เตรียมสถานที่ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

เตรียมสถานที่ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ

72

13 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
สท.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว โดยได้การสนับสนุนจากส.ส.นริศ ขำนุรักษ์

สท.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว โดยได้การสนับสนุนจากส.ส.นริศ ขำนุรักษ์

76

12 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีฯ นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าพนักงานรพสต. พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด-19

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีฯ นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าพนักงานรพสต. พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลดอนทรายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด-19

104

11 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย

ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย

102

11 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับเจ้าพนักงานรพสต. อสม.  จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวชุมชน LQ

เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับเจ้าพนักงานรพสต. อสม. จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวชุมชน LQ

117

9 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการสปสช. เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการสปสช. เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 3/2564

100

6 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5

117

2 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมประปา

ซ่อมประปา

102

27 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

131

21 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการทำงานของเทศบาลตำบลดอนทราย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการทำงานของเทศบาลตำบลดอนทราย

125

20 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด19 แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลดอนทราย จำนวน 4 ครัวเรือน

มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด19 แก่ประชาชนที่กักตัวในพื้นที่ตำบลดอนทราย จำนวน 4 ครัวเรือน

122

14 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

127

13 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้วัดห้วยลึก

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้วัดห้วยลึก

129

12 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพ

มอบถุงยังชีพ

140

29 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

159

11 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบ้านลุงกลาย

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบ้านลุงกลาย

176

30 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปันน้ำใจมอบถุงยังชีพผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)

โครงการปันน้ำใจมอบถุงยังชีพผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)

159

30 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ขอสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุงช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

ขอสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุงช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม

177

30 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุน้ำท่วม

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ช่วยเหลือประชาชนเกิดเหตุน้ำท่วม

182

26 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกันขี้เหล็ก-ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกันขี้เหล็ก-ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย

162

9 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...