ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลดอนทราย  ขอขอบคุณนายอลงกรณ์  เจี้ยงเต็ม นายธีรยุทธ  เจี้ยงเต็ม หมู่1 บ้านห้วยลึก มอบผักให้แก่ผู้กักตัว จำนวน 100 กิโลกรัม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง มอบชุดดูแลสุขภาพ  จำนวน 20 ชุด แก่ผู้กักตัว ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลดอนทราย ขอขอบคุณนายอลงกรณ์ เจี้ยงเต็ม นายธีรยุทธ เจี้ยงเต็ม หมู่1 บ้านห้วยลึก มอบผักให้แก่ผู้กักตัว จำนวน 100 กิโลกรัม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง มอบชุดดูแลสุขภาพ จำนวน 20 ชุด แก่ผู้กักตัว ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย

87

19 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เทศบาลตำบลดอนทรายดำเนินการจัดเตรียมศูนย์กักตัวชุมชน LQ สำหรับผู้กักตัวโควิด -19

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เทศบาลตำบลดอนทรายดำเนินการจัดเตรียมศูนย์กักตัวชุมชน LQ สำหรับผู้กักตัวโควิด -19

90

14 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

89

12 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างล้างหน้าทราย หมู่ที่ 1

เจ้าหน้าที่กองช่างล้างหน้าทราย หมู่ที่ 1

90

8 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีด คุณแม่พิมพ์ ทองสอน ณ.วัดหัวเตย

นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีด คุณแม่พิมพ์ ทองสอน ณ.วัดหัวเตย

97

8 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว

90

8 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 6

เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 6

90

8 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4

เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4

88

7 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2

111

4 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2

92

4 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2

96

3 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

95

2 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อติดมาตราน้ำ หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อติดมาตราน้ำ หมู่ที่ 2

94

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลในงาน น.ส.จิดา ขติยะสุนทร ณ วัดห้วยลึก

นายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลในงาน น.ส.จิดา ขติยะสุนทร ณ วัดห้วยลึก

96

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน

ประชุมระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน

92

1 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 5

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 5

106

30 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนสันนิบาตมอบชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตัวแทนสันนิบาตมอบชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

98

29 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 5

106

29 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ฝ่ายบริหาร เจ้าพนักงานเทศบาลและประชาชนร่วมกิจกรรมพระราชทางธงชาติไทย

ฝ่ายบริหาร เจ้าพนักงานเทศบาลและประชาชนร่วมกิจกรรมพระราชทางธงชาติไทย

90

28 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ฝ่ายบริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัว

ฝ่ายบริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัว

91

28 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...