ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับอำเภอปากพะยูน สภ.ปากพะยูน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนทราย ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน
103
3 ธันวาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับอำเภอปากพะยูน สภ.ปากพะยูน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนทราย ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ วัดหัวเตย หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ของเทศบาลตำบลดอนทราย