มัลติมีเดีย
วีดีทัศน์แนะนำ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา
8 กุมภาพันธ์ 2562
เพลง รักจังพังงา
25 กุมภาพันธ์ 2562
บทเพลง "สดุดีจอมราชา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
30 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R
8 พฤษภาคม 2562
เพลง ดุจดังสายฟ้า บทเพลง "เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐"
8 พฤษภาคม 2562