ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 4 ครัว
55
16 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 4 ครัว ของเทศบาลตำบลดอนทราย