ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมจัดทำพุ่มกฐินเพื่อร่วมสืบสารประเพณีทอดกฐิน ณ วัดห้วยลึก
56
19 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมจัดทำพุ่มกฐินเพื่อร่วมสืบสารประเพณีทอดกฐิน ณ วัดห้วยลึก ของเทศบาลตำบลดอนทราย