ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 18 ครัวเรือน
54
15 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 จำนวน 18 ครัวเรือน ของเทศบาลตำบลดอนทราย