ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชีเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีดในงานศพคุณพ่อพิภพ จินทรัตทัต ณ วัดควนเผยอ
52
17 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชีเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลดอนทรายวางพวงหรีดในงานศพคุณพ่อพิภพ จินทรัตทัต ณ วัดควนเผยอ ของเทศบาลตำบลดอนทราย