ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าบ้านครูแป๋ว เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร
54
15 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าบ้านครูแป๋ว เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร ของเทศบาลตำบลดอนทราย