ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบถนนสาย4181 เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
55
15 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการขุดลอกคลองเรียบถนนสาย4181 เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ของเทศบาลตำบลดอนทราย