ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
43
17 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ของเทศบาลตำบลดอนทราย