ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

9

3 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

7

27 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ

กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ

4

17 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รางวัลบริหารจัดการที่ดี

รางวัลบริหารจัดการที่ดี

4

13 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566

โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566

2

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566

โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566

3

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำและอาหารปลอดภัยในชุมชน

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำและอาหารปลอดภัยในชุมชน

2

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเมินโภชนาการ การเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566

โครงการประเมินโภชนาการ การเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566

4

15 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน

4

27 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาวัดห้วยลึก โดยกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

กิจกรรมพัฒนาวัดห้วยลึก โดยกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

2

12 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

3

31 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์   ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

6

10 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก

2

21 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา

กิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา

3

23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานประเพณีลากพระประจำปี

โครงการจัดงานประเพณีลากพระประจำปี

1

13 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายและพนักงานเทศบาล ฯ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายและพนักงานเทศบาล ฯ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 ครัวเรือน

111

8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายสท.พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จำนวน 23 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายสท.พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 จำนวน 23 ครัวเรือน

104

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครัวเรือน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครัวเรือน

104

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ หน้าบ้านครูนวย ครูแป๋ว หมู่ที่ 5 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ หน้าบ้านครูนวย ครูแป๋ว หมู่ที่ 5 เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ

111

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่อประปรหมู่ที่ 4 แตกบริเวณทางเข้าปากพลี กองช่างพร้อม สท. ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ท่อประปรหมู่ที่ 4 แตกบริเวณทางเข้าปากพลี กองช่างพร้อม สท. ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ

108

2 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...