ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน
5
27 มิถุนายน 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทรายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน เพื่อลดปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือโรคฟันผุและเหงือกอักเสบซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียฟัน ทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบหรือปริทันต์อักเสบมีสาเหตุจากคราบจุลินทรีย์ คราบจุลินทรีย์คือแผ่นคราบนิ่มๆ สีขาวที่มีเชื้อแบคทีเรีย คราบนี้สะสมที่ฟันและขอบเหงือก ดังนั้นการกำจัดคราบจุลินทรีย์โดยแปรงฟันให้สะอาดทุกวันจะช่วยป้องกันฟันผุ และเหงือกอักเสบ รวมไปถึงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี