ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
8
27 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลดอนทราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอนทราย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง