ภาพกิจกรรม
กิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
5
17 พฤษภาคม 2567

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย ลงพื้นที่นำยาสามัญประจำบ้านมอบให้แก่ผู้พิการภายในพื้นที่ตำบลดอนทราย