ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
10
3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในพิธีเช้า ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล  ณ วัดหัวเตย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และเข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาประชมคมที่ว่าการอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง