ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 2 คน
52
17 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทราย นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 จำนวน 2 คน ของเทศบาลตำบลดอนทราย