ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมวางพวงรีดในงานศพนางดำ สุขพุ่ม ณ วัดห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย
102
12 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมวางพวงรีดในงานศพนางดำ สุขพุ่ม ณ วัดห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย