ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บริเวณสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
100
12 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บริเวณสายตรวจตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ของเทศบาลตำบลดอนทราย