ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 จำนวน 10 ครัวเรือน
102
10 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 จำนวน 10 ครัวเรือน ของเทศบาลตำบลดอนทราย