ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด -19 จำนวน 1 ราย
100
17 ธันวาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวโควิด -19 จำนวน 1 ราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย