ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ซ้ายหนู รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย และหัวหน้าส่วนราชการ มอบพวงรีดในงานศพนางเผือน ไชยคีรี ณ บ้านเลขที่ 196/2 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย
74
10 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ซ้ายหนู รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย และหัวหน้าส่วนราชการ มอบพวงรีดในงานศพนางเผือน ไชยคีรี ณ บ้านเลขที่ 196/2 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย