ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการซ่อม สร้างถนนโดยวิธี Pavements In-Place Recycling สายสหกรณ์การเกษตรดอนทราย หมู่ที่ 5
78
24 ธันวาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยโครงการซ่อม สร้างถนนโดยวิธี Pavements In-Place Recycling สายสหกรณ์การเกษตรดอนทราย หมู่ที่ 5 ของเทศบาลตำบลดอนทราย