ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
48
21 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ของเทศบาลตำบลดอนทราย