ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้เทศบาลตำบลดอนทรายดำเนินการจัดเตรียมศูนย์กักตัวชุมชน LQ สำหรับผู้กักตัวโควิด -19
101
14 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม จัดเตรียมศูนย์กักตัวชุมชน LQ ของเทศบาลตำบลดอนทราย