ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมาย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังทุกอย่างในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลตำบลดอนทรายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
56
3 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมาย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังทุกอย่างในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาลตำบลดอนทรายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ของเทศบาลตำบลดอนทราย