ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2
122
4 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2 ของเทศบาลตำบลดอนทราย