ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการบรรจุกระสอบทราย ทำแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงตำบลดอนทราย
54
11 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการบรรจุกระสอบทราย ทำแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย