ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัว จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย
51
3 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำถุงยังชีพมอบแก่ผู้กักตัว จำนวน 2 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย