การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2566
9 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 ตุลาคม 2565

0


ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
9 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

0


ประกาศการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนทราย
2 ตุลาคม 2560

69


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนทราย

เอกสารแนบ