ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2567

16