ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจุดปฏิบัติกรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
19 เมษายน 2567

16


เทศบาลตำบลดอนทราย ร่วมกับศูนย์ อปพร. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  และสภ.ปากพะยูน จัดตั้งจุดปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจร รณรงค์ให้ผู้รถขับขี่ถูกกฎจราจร เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์