ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประชุมประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
5 เมษายน 2567

25


วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 นายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายนางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เข้าร่วมในกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ ดำเดินโครงการธนาคารขยะหมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ จำนวน 55 ครัวเรือน