ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
23 มกราคม 2567

150


นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนทรายทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน