ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
2 พฤศจิกายน 2564

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่