ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย
8 กันยายน 2564

760


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย ได้ที่นี่