ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 5-6 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)
9 กันยายน 2564

100


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 5-6 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ได้ที่นี่