ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านธนาคาร
22 เมษายน 2564

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ได้ที่นี่