ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5
8 เมษายน 2564

118


นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานไฟฟ้า ออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 หลังสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแก่ผู้ใช้ทางสัญจร