รายงานการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน เมษายน 2567
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
4 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566
3 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของ ศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กันยายน2566
4 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองของศพด. ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
4 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของ ศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
3 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบทดลองและรายงานรับ-รายงานจ่ายเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
5 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของ ศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
5 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของ ศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนเมษายน 2566
3 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของ ศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
5 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของ ศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
3 มีนาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของ ศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มกราคม 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565
4 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
2 ธันวาคม 2565

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศพด.ตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
8 พฤศจิกายน 2565

0


เอกสารแนบ