การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2566
18 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ