การขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลดอนทราย
13 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลดอนทราย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมอาสาพัฒนาวัดห้วยลึก
24 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมอาสาพัฒนาวัดห้วยลึก ได้ที่นี่