นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
14 มีนาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
10 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ได้ที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายไม่รับของขวัญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ